wz

vrchni.gif, 19 kB
Kokořínsko
Město Mšeno a jehoskaly10_small.JPG, 12 kB okolí bylo zejména v meziválečném období první republiky rozvinutou turistickou oblastí. Oblast byla nazývána Mšenským Švýcarskem a lákala návštěvníky zejména svou přírodní scenérií pískovcových skal, lesů, kvetoucích luk a sadů a malebných vesniček. Dobové snímky dokazují, že tehdejší krajina byla mnohem otevřenější a přehlednější, rozloha lesů menší, louky a sady udržované bez náletových dřevin. Také tradiční rozhledová místa byla udržována, aby návštěvníkům nabídla krásy zdejšího kraje. Dnešní turista sotva vytuší, že do hájovny na Romanově (dříve "Na Rovinách") sem prochází první generací lesa na místě bývalých polí a chmelnic.
     Jedním z turisticky atraktivních míst byly a jsou romanovské Vyhlídky. Nabízejí rozhled (i když díky narůstajícímu lesu dnes omezený) především na blízké skaly13_small.JPG, 14 kBHousecké vrchy, malé pohoří sopečného původu uprostřed pískovcových skal, které zde tvoří dominantní kulisu krajiny.      Zprava dominuje Vrátenská hora (508 m) s víceúčelovou věží (rozhledna a přenos signálů). Pod Vrátenskou horou můžete spatřit ves Libovice, výše na úpatí hory malou osadu Fučík. Další vesničkou vlevo jsou Příbohy a v pozadí vrchy Špičák, Lipový vrch, Drnclík, a Kolový vrch. Místní poznají i Housku a Uhelný vrch. Panorama pak uzavírá táhlá Janova hora s nedalekou samotou Na Víně.
     Při zdejším pohledu na malebnou krajinu si uvědomíte krásu Kokořínska. Nejsou to jen pískovcové skály, ale také krajina stálozelenýchskaly19_small.JPG, 29 kB borových lesů, mohutných kopců v zimě s šedavými bučinami bez listí, klikatících se údolí a volnějších lučních enkláv. To je krajina, která svou krásou učarovala nejen Máchovi, o kterou by lidé měli pečovat a uchovat její krásy i pro další generace. Není jen výtvorem přírody, ale také člověka, který ji obývá a využívá.
     Od roku 1976 je Kokořínsko i chráněnou krajinou oblastí, tzv. velkoplošným chráněným územím. Jeho celková rozloha je 272 km čtverečních v krajích Středočeském, Libereckém a Ústeckém. Území je pod dohledem Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, která zde vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, praktická opatření na podporu přírodních hodnot území, přírodovědnou a další odbornou činnost. Vzhled a hodnotu území však ovlivňuje i rozhodování jiných úřadů - např. stavební činnost řídí několik stavebních úřadů. Zásadní je i působení samotných obyvatel oblasti, ať už těch trvale žijících či chalupářů.
     Hodnoty Kokořínska jsou vyzdviženy i legislativouskaly48_small.JPG, 11 kB Evropské unie. Kokořínsko má podle platných směrnic evropsky významné postavení zejména s ohledem na bohatý výskyt drobného mokřadního plže vrkoče, rybky sekavce, kapradiny vláskatce či známé orchideje střevičníku. Na území chráněné krajinné oblasti se nachází i více jak dvacet přírodních rezervací a památek, které chrání široké spektrum přírodních zajímavostí - mokřady, skalní stepi, výslunné stráně, bučiny, reliktní bory, geologicky unikátní skalní útvary. Kokořínsko není jen hrad Kokořín a skalní útvar Pokličky, ale i ostatní krajina v CHKO je v mnohém uchvacující a nebojte se navštívit i méně známá místa, jistě Vás nezklamou.

Správa CHKO ČR - Správa CHKO Kokořínsko
Myslivecké sdružení Liška Sedlec